Image description

Ажил горилогч та дараахь зүйлсий бүрдүүлнэ үү
1. Төрийн албан хаагчийн анкет
2. Цээж зураг 4%
3. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5. Боловсролын гэрчилгээ, дипломын хуулбар
6. Эрүүл мэндийн анхан шатны магадлагаа
7. Хорооны тодорхойлолт
8. Гурван үеийн намтар
9. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
10. Цагдаагийн тодорхойлолт
11. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар