Image description

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн Шуурхай удирдлагын хэлтэс 103-ийн дарга Т.Бат-Идэрээр ахлуулсан баг 2020 оны 3-р сарын 13-ны өдөр НЭМҮТ дээр байрлан ажиллаж байгаа шуурхай 119 дугаарын үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөгөө өгч, туршлагаасаа хуваалцав. Нийгэмд яаралтай, шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг үнэ төлбөргүй дугаарын ажиллагаанд учирдаг асуудал, хүндрэлүүдийг хэрхэн шийдэх, иргэдэд мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ юуг анхаарах талаар үнэтэй зөвлөмж мэдээллүүдийг өгөв.Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахал дэлхий нийтээр зарлагдаад байгаа энэ онцгой цаг үед Шуурхай 119 дугаар ажиллаж эхэлснээр 103 дугаарын ачааллыг хуваалцаж, чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг Т.Бат-Идэр онцлов.