Image description

Нийслэлийн МАН-аас Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдээ танилцууллаа. МАН-аас Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хамгийн залуу нь 30 настай бол хамгийн ахмад 56 настай буюу нийт нэр дэвшигчдийн 73,3 хувь нь шинэ залуучууд байна. Ингээд МАН-аас Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчидтэй танилцана уу.