Image description

Өнөөдрийн хуралдсан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн гол асуудлын нэг нь яамгүй сайд нарын эрхлэх ажлын хүрээ бүтэц бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. Тодруулбал Монгол  Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга орон тооны 5 хүн, орон тооны бус 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана.

-Монгол  Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын автозамын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга Ж.Сүхбаатар орон тооны 6, орон тооны бус 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

-Монгол  Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын үндэсний хорооны дарга Б.Бат-Эрдэнэ орон тооны 5, орон тооны бус 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллахаар болжээ.

Үндэсний хорооны орон тооны бус бүрэлдэхүүнд сайд, дэд сайд, ажил хариуцагч албан тушаалтнууд багтаж буй аж.