Image description

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Хоол судлалын албанаас санаачлан “Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл хайх, сэтгүүлд бүтээл хэвлүүлэх” сэдвээр 2020 оны 10-р сарын 13-ны өдөр нийт судлаачдаа хамруулсан сургалт явууллаа

Байгууллагынхаа эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэдлэг боловсролыг нь байнга дээшлүүлж байх зорилгоор НЭМҮТ-ийн алба, нэгж бүр тодорхой үйл ажиллагаа, арга хэмжээ явуулсаар ирсэн билээ. Энэ удаагийн лекцийг Монголын номын сангуудын консорциумын Удирдах зөвлөлийн дарга Л.Гантулга уншив.