Image description

Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх, хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд аймгуудын ЭМГ, нийслэлийн дүүргүүдийн ЭМТ-ийн мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан ажилтнуудыг чадавхижуулах “Сошиал маркетинг, дижитал маркетингийн арга хэрэгслүүдийг НЭМ-ийн мэдээлэл сурталчилгаанд нэвтрүүлэх нь сургалт” болно