Image description
УБ хотоос гарах шаардлагатай байгаа орон нутгийн иргэд харьяа Аймгийн Онцгой комисстоо хүсэлтээ гаргана. Тухайн аймгаас зөвшөөрсөн буюу хүлээн авах иргэдийнхээ нэрсийн жагсаалтыг баталгаажуулан НОК-т ирүүлнэ. Зөвшөөрлийг үндэслэн PCR шинжилгээний хариу гарсан иргэдийг УБ хотоос гаргах болно.