Нийгмийн эрүүл мэндийн Үндэсний хүрээлэнгээс Инээмсэглэл ФМ99,3 радиотай хамтран Коронавируст Ковид-19 халдвар болон улирлын томуугаас урьдчилан сэргийлэх СӨББ цэцэрлэгт зориулсан зөвлөмжийг товчлон хүргэж байна