Иргэн та 2022 оны 05 дугаар сарын 01 нээс эхэлсэн бүх нийтийн эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг шинжилгээндээ идэвхитэй хамрагдаарай