НЭМҮТ-ийн Ерөнхий захирал, АУ-ны доктор Д.Нарантуяа: