Зөвхөн энэ өдрөөр хязгаарлахгүйгээр сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчилгээг үр дүнтэй болгох мэдээлэл сурталчилгааг бүтэн жилийн туршид НЭМҮТ зохион байгуулж ажилладаг.
ЭМДӨУСА-ны дарга С.Гэрэлмаа